محصولات جدید


محصولات جدید


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11205

پروفیل دفنی

 • وزن (Kg/m): 1.74
 • عرض پروفیل (mm): 94.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 110.6

پروفیل 11206

پروفیل هندریل

 • وزن (Kg/m): 0.88
 • عرض پروفیل (mm): 55.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.5

پروفیل 11207

پروفیل هندریل

 • وزن (Kg/m): 0.4
 • عرض پروفیل (mm): 22.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 29.34

پروفیل 4080-40

پروفیل کاربردی

 • وزن (Kg/m): 4.2
 • عرض پروفیل (mm): 80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40

پروفیل 50016

پروفیل فیلر محل شیشه کرتن وال و اسکای لایت

 • وزن (Kg/m): 0.48
 • عرض پروفیل (mm): 19.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.0

پروفیل 56004

پروفیل 56004

 • وزن (Kg/m): 1.87
 • عرض پروفیل (mm): 128.3
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.5

دسته‌بندی