محصولات جدید


محصولات جدید


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11200

پروفیل پایه نرده شیشه ای

 • وزن (Kg/m): 5.8
 • عرض پروفیل (mm): 86.6
 • ارتفاع پروفیل (mm): 108.6

پروفیل 11201

پروفیل فیکسر شیشه

 • وزن (Kg/m): 0.5
 • عرض پروفیل (mm): 19.6
 • ارتفاع پروفیل (mm): 35.5

پروفیل 11202

پروفیل درپوش نصب اکسپز

 • وزن (Kg/m): 0.72
 • عرض پروفیل (mm): 33.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 109.1

پروفیل 11203

پروفیل درپوش نصب توکار

 • وزن (Kg/m): 0.4
 • عرض پروفیل (mm): 61.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 16.5

پروفیل 11204

پروفیل هندریل

 • وزن (Kg/m): 0.87
 • عرض پروفیل (mm): 40.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.0

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 4040-40

پروفیل کاربردی

 • وزن (Kg/m): 2.5
 • عرض پروفیل (mm): 40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40

پروفیل 47046

پروفیل پانل ترمال بریک 80 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 26.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.2

پروفیل 47106

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.80
 • عرض پروفیل (mm): 56.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.10

پروفیل 56106

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.82
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.10

پروفیل 61302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.26
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 72.0

پروفیل 8080-40

پروفیل کاربردی

 • وزن (Kg/m): 6.5
 • عرض پروفیل (mm): 80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 80

دسته‌بندی