گواهینامه ها

در جدول زیر میتوانید گواهینامه های صادره برای شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان (آلپکو) را مشاهده کنید:

ISO 9001:2015
مدیریت کیفیت
ISO 10002:2018
مشتری مداری
ISO 10004:2018
رضایت مشتریان
ISO 10668:2010
ارزش گذاری برند
ISO 14001:2015
زیست محیطی
ISO 45001:2018
ایمنی و سلامت
HSE-MS
ایمنی، سلامت و محیط زیست
IMS
سیستم مدیریت یکپارچه
CE
تاییدیه اتحادیه اروپا جهت صادرات