فریم لس FL


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 41000

پروفیل رابط یراق

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 19.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 4.30

پروفیل FL001

پروفیل فریم لس

 • وزن (Kg/m): 1.01
 • عرض پروفیل (mm): 78.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.90

پروفیل FL002

پروفیل فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.04
 • عرض پروفیل (mm): 78.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 57.70

پروفیل FL003

پروفیل کاور فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 53.10
 • ارتفاع پروفیل (mm): 6.85

پروفیل FL004

پروفیل کاور فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.33
 • عرض پروفیل (mm): 25.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 41.50

پروفیل FL005

پروفیل درپوش فریم لس

 • وزن (Kg/m): 0.12
 • عرض پروفیل (mm): 19.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 5.50

دسته‌بندی