نرده شیشه ای


پروفیلهای آلومینیوم نرده شیشه ای


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11200

پروفیل پایه نرده شیشه ای

 • وزن (Kg/m): 5.8
 • عرض پروفیل (mm): 86.6
 • ارتفاع پروفیل (mm): 108.6

پروفیل 11201

پروفیل فیکسر شیشه

 • وزن (Kg/m): 0.5
 • عرض پروفیل (mm): 19.6
 • ارتفاع پروفیل (mm): 35.5

پروفیل 11202

پروفیل درپوش نصب اکسپز

 • وزن (Kg/m): 0.72
 • عرض پروفیل (mm): 33.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 109.1

پروفیل 11203

پروفیل درپوش نصب توکار

 • وزن (Kg/m): 0.4
 • عرض پروفیل (mm): 61.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 16.5

پروفیل 11204

پروفیل هندریل

 • وزن (Kg/m): 0.87
 • عرض پروفیل (mm): 40.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.0

دسته‌بندی