کرتن وال (لامل)

در این صفحه میتوانید راهنمای مربوط به سیستم کرتن وال را مشاهده کنید.


مولین ها (Mullions)


50001
50002
50020
50014
50015
ارتفاع مفید پروفیل
57mm
110mm
150mm
70mm
72mm
ممان ها
Jx=50.6cm4
Jy=21.3cm4
Jx=219.2cm4
Jy=34.4cm4
Jx=440.2cm4
Jy=43.7cm4
Jx=49cm4
Jy=49cm4
Jx=50cm4
Jy=50cm4

ترنزوم ها (Transoms)


50004
50005
عرض مفید پروفیل
67mm
120mm
ممان ها
Jx=17.6cm4
Jy=43cm4
Jx=28.1cm4
Jy=165.4cm4

شیشه گیرها


50008
50050
50060
50001
50002
50020
50014
50015
27mm
33mm
45mm
50004
50005
17mm
23mm
35mm

آب بندها


GU-10
GU-11
GU-12
GU-14

ضخامت
11.9mm
2.7mm
4.3mm
8.3mm
محل نصب
مولین (Mullion)
ترنزوم (Transom)
شیشه گیر
شیشه گیر

محاسبه ضخامت شیشه


50008
50050
50060
GU-12
10mm
16mm
28mm
GU-14
6mm
12mm
24mm

درپوش ها

50009500105001150012

شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان (آلپکو) هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی بر عهده نمیگیرد.