شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

By: Alpco | June 23, 2015

در بازار امروز رقابت پذیری همواره یکی از ارکان مهم صعود و یا نزول شرکتها بوده است. هر تولید کننده ای همواره سعی میکند کالای تولیدی خود نسبت به رقبا برتری داشته باشد. برتری میتواند در قیمت، کیفیت، سرعت تحویل و یا رضایت مشتری باشد. ایجاد تعادل بین فاکتورهای فوق همواره بسیار دشوار بوده است. برای مثال ایجاد تعادل در قیمت و کیفیت بسیار سخت حاصل میشود زیرا با افزایش یکی، دیگری کاهش میابد. در این نوشته سعی شده است که برتریهای تولیدات آلپکو نسبت به رقبا شرح داده شود:

استفاده از مواد اولیه با کیفیت

By: Alpco | May 25, 2015

آلومینیوم یکی از پرکاربردترین فلزات موجود در دنیاست. علت این امر را میتوان در عواملی همچون چگالی پایین، استحکام بالا، قیمت مناسب و شکل پذیری بسیار بالا دانست.

فلز آلومینیوم با سه حالت کلی ریخته گری (Die Cast) ، اکستروژن (Extrusion) و نورد (Rolling) به اشکال مورد استفاده ما در می آید. مورد بحث ما اکستروژن میباشد.

اکستروژن پرکاربردترین مورد استفاده آلومینیوم است. در این عملیات، بیلت آلومینیوم (Aluminum Billet) که از قبل گرم شده است با فشار بسیار بالا، از داخل قالب اکستروژن عبور داده میشود. بر اثر این پروسه، بیلت آلومینیوم تغییر شکل داده و شکلی شبیه به قالب اکستروژن به خود میگیرد. در این مرحله بیلت آلومینیوم تبدیل به پروفیل آلومینیوم گردیده است. البته موارد فوق صرفا توضیحات پایه ای بوده و هر مرحله دارای نکات بسیار ریز و مهمی است که بحث در مورد...

By: Alpco | March 12, 2015

پنجره آلومینیوم

آلومینیوم یاUPVC ؟ شاید این سوال، در ذهن اکثر انبوه سازان، معماران و یا مشتریان نهایی نقش بسته باشد و هنوز در انتخاب خود مردد باشند. برای جواب به این سوال ابتدا باید دید اصولا آلومینیوم وUPVC  چه تفاوتهایی دارند.

By: Alpco | March 04, 2015

همانطور که میدانید فلز آلومینیوم، فلزی هادی برق و حرارت است. در پروفیلهای اختصاصی، با وجود سه نقطه هوابندی، همچنان بعلت خواص ذاتی آلومینیوم حرارت از طریق بدنه پروفیل تبادل میشود. این حرارت تبادل شده بسیار ناچیز میباشد ولی در دنیای امروز بهینه بودن همواره حرف اصلی را میزند. برای فهم بهتر موضوع به تصاویر زیر دقت کنید:

پروفیل آلومینیوم بازشو اختصاصی