شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

ALPCO's Frame Less system with innovative design and easy installation is the best choice for pane facade of commercial buildings.

فیکس فریم لس
فیکس فریم لس
 

سیستم فریم لس آلپکو، با طراحی ساده و شکیل و نصب آسان و یراق متناسب، بهترین انتخاب جهت نماهای شیشه ادارات و مراکز تجاری میباشد

بازشو فریم لس
بازشو فریم لس
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
1.0FL001 پروفیل  
 Frame
فریم
 FL-001
1.1FL002 پروفیل  
Casement Frame
فریم بازشو
FL-002 
0.31FL003 پروفیل    
 Cap
درپوش
 FL-003
0.31FL004 پروفیل    
Cap
درپوش
 FL-004
0.12FL005 پروفیل    Cap
درپوش
 FL-005