شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

700 series is the one of the lightest sliding series of ALPCO. All of profiles produced under Italian ETA licence. This series support Sliding doors and windows.

 

سری اختصاصی70  میلیمتری 700، با استحکام بالا، زیبایی و جلوه بصری خاص خود انتخاب اول زیبایی دوستان است. قابلیت ساخت انواع درب و پنجره ریلی در ابعاد بزرگ و غیرمعمول از شاخصه های این سری میباشد.

Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.68پروفیل آلومینیوم 11310 Fly screen sash
لنگه توری
 11310
0.36پروفیل 41636  
45mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41636
 0.24پروفیل 41637  25mm overlap  
روكوب 25 میلیمتری
 41637
1.5پروفیل آلومینیوم 71001   
Frame
فریم
 71001
0.99پروفیل آلومینیوم 71007 
 Sash
لنگه
 71007
0.55 پروفیل 71014  
 Interlock
اينترلاك
71014
 0.42پروفیل 71910   Interface
واسط کتیبه
 71910
 0.32پروفیل آلومینیوم 90000    Accessory Interface
رابط یراق آلات
 90000
 1.2پروفیل آلومینیوم 90009  Mullion
سپری
 90009
0.75پروفیل آلومینیوم 90019  
Adapter
واسط 4 لنگه

90019