شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

Here you can download and update ALPCO's exclusive software for design aluminum systems:*

 

در این قسمت فایلهای لازم برای بروز رسانی نرم افزار اختصاصی طراحی درب و پنجره این شرکت را میتوانید دانلود کنید.*

 

How To Backup

 
 

طریقه پشتیبان گیری

 

How to Update

 
 

طریقه بروز رسانی نرم افزار

 

Software update file v3.5.0.129

 
 

فایل بروزرسانی نرم افزار به نسخه 3.5.0.129

 

Database update file

Date: 2015-03-03

 
 

فایل بروز رسانی دیتابیس نرم افزار

تاریخ: 1393/12/12

 

*Please make a backup in case of data loss or update failure

 

اینشرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال از بین رفتن اطلاعات شما ندارد*