شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

FC50 Curtain Wall series is the best solution for Glass Facade buildings. All of profiles produced under Italian ETA licence. FC50 series will be suitable for quick and secure facade glass buildings.

 

سری کرتن وال FC50 طراحی شده برای نماهای شیشه ای با یراق اختصاصی اینشرکت، بهترین انتخاب برای ساختمانهای اداری و تجاری با طراحی مدرن میباشد. نصب سریع و راحت، زیبایی و استحکام بالا در مقایسه با سیستمهای سنتی فریم لس (FrameLess) ارمغان سری کرتن وال FC50 برای دوست داران زیبایی است. نمای زیبا نه تنها به خود ساختمان بلکه به نمای شهری جلوه ای خاص میدهد. زیبا سازی نمای شهری هدف سری کرتن وال FC50 میباشد.

Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
  0.2پروفیل 51000     Interface
رابط یراق آلات
 50000
 2.62پروفیل آلومینیوم 50002 Vertical profile
لامل عمودی
 50002
 3.35پروفیل 50020   Vertical profile
لامل عمودی
 50020
1.76 پروفیل آلومینیوم 50004 Horizontal profile
لامل افقی
50004 
 2.3پروفیل 50005   Horizontal profile
لامل افقی
 50005
 0.55پروفیل آلومینیوم 50008 Pane interface
واسط شیشه
 50008
 0.35پروفیل آلومینیوم 50009Cap 
درپوش
 50009
 0.33پروفیل آلومینیوم 50010 Cap
درپوش
 50010
 1.09پروفیل آلومینیوم 50011Cap 
درپوش
 50011
 0.385پروفیل 50012   Cap
درپوش
 50012
 2.75پروفیل 50014   Corner profile
 پروفیل گوشه
 50014
 2.95پروفیل 50015  Corner profile
 پروفیل گوشه
 50015
1.29 پروفیل آلومینیوم 50018 Curtain wall fixed sash
لنگه فيكس كرتن وال
50018 
1.18 پروفیل آلومینیوم 50019 Curtain wall sash
لنگه كرتن وال
50019 
 0.62پروفیل آلومینیوم 50050 Pane interface
واسط شيشه
 50050
 0.64پروفیل آلومینیوم 50060 Pane interface
واسط شيشه
 50060