شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

900T series is the Strongest THERMAL BREAK series of ALPCO. All of profiles produced under Italian ETA licence. Polyamide bars that used in these profiles are Italian made PA6.6 with 25% of Glass fiber for improving strength. This series support Wing, Sliding, Pivot, Grill, Fixed and Hopper doors and windows.

 

سری ترمال بریک90  میلیمتری 900، قویترین سری بازشو و ریلی ترمال بریک اینشرکت میباشد. استحکام بالا، زیبایی و جلوه بصری این سری بسیار خاص بوده که این سری را با انتخاب اول زیبایی دوستان تبدیل کرده است. قابلیت ساخت انواع درب و پنجره بازشو و ریلی در ابعاد بزرگ و غیرمعمول از شاخصه های این سری میباشد.

 
 
پنجره بازشو سری 900
پنجره بازشو سری 900
 
درب بازشو سری 900
درب بازشو سری 900
 
 
درب و پنجره ریلی سری 900
درب و پنجره ریلی سری 900
 
درب و پنجره ریلی آکاردئونی سری 900
درب و پنجره ریلی آکاردئونی سری 900
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.27 پروفیل آلومینیوم 11030 Rail for fly screen sash
ریل توری
 11030
0.68پروفیل آلومینیوم 11310 Fly screen sash
لنگه توری
 11310
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
2.27 پروفیل آلومینیوم 41620Corner Joint
کرنرجوینت پرسی 
 41620
0.63 پروفیل آلومینیوم 4163325mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
41633 
0.34 پروفیل آلومینیوم 41634 60mm overlap
روكوب 60 میلیمتری
 41634
0.54 پروفیل آلومینیوم 4163545mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41635
0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
1.24 پروفیل آلومینیوم 47101 Window sash
لنگه پنجره
 47101
1.84 پروفیل آلومینیوم 47104Door sash
لنگه درب 
47104 
 1.44پروفیل آلومینیوم 47201 Astragal
واسط دولنگه
47201
1.23 پروفیل آلومینیوم 47302 Mullion
سپری
47302
2.49 پروفیل آلومینیوم 47304 Mullion
سپری
47304
 1.81پروفیل آلومینیوم 47306 Add on sill
پروفیل پای درب
47306
 0.3پروفیل 90000   Accessories Interface
رابط یراق آلات
 90000
0.3 پروفیل آلومینیوم 90013Overlap 
روكوب
90013 
0.36 پروفیل آلومینیوم 90015Rail for fly screen  sash
ريل توری
90015 
0.75 پروفیل آلومینیوم 90019  Adapter 
واسط 4 لنگه
 90019
2.19 پروفیل آلومینیوم 91001Frame
فریم
 91001
3.29 پروفیل آلومینیوم 91003Frame 
فریم
 91003
 1.77پروفیل آلومینیوم 91006Frame
فریم
 91006
 1.68پروفیل آلومینیوم 91007 Sash
لنگه
 91007
1.7 پروفیل 91008   Frame
فریم
 91008
 0.64پروفیل آلومینیوم 91014 Interlock
اينترلاك
91014 
 1.75پروفیل آلومینیوم 91021 Mullion
سپری
 91021