شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

700T series is the lightest THERMAL BREAK sliding series of ALPCO. All of profiles produced under Italian ETA licence. Polyamide bars that used in these profiles are Italian made PA6.6 with 25% of Glass fiber for improving strength. This series support Sliding doors and windows.

 

سری ترمال بریک70  میلیمتری 700، سبکترین سری ریلی ترمال بریک اینشرکت میباشد. استحکام بالا، زیبایی و جلوه بصری این سری بسیار خاص بوده که این سری را با انتخاب اول زیبایی دوستان تبدیل کرده است. قابلیت ساخت انواع درب و پنجره ریلی در ابعاد بزرگ و غیرمعمول از شاخصه های این سری میباشد.

 
 
پنجره آلومینیومی سری 700
سیستم ریلی سری 700
 
پنجره آلومینیومی سری 700
سیستم اینترلاک سری 700
 
 
پنجره آلومینیومی سری 700
کتیبه سری 700
 
پنجره آلومینیومی سری 700
توری سری 700
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.25پروفیل 70015  
 Rail for fly screen sash
ریل توری
 70015
0.68پروفیل آلومینیوم 11310 Fly screen sash
لنگه توری
 11310
0.36پروفیل 41636  
45mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41636
 0.24پروفیل 41637  25mm overlap  
روكوب 25 میلیمتری
 41637
1.4پروفیل 70001  
Frame
فریم
 70001
1.2پروفیل 70007  
 Sash
لنگه
 70007
0.55پروفیل 71014  
 Interlock
اينترلاك
71014
 0.42پروفیل 71910   Interface
واسط کتیبه
 71910
 0.32پروفیل آلومینیوم 90000    Accessory Interface
رابط یراق آلات
 90000
 0.75پروفیل آلومینیوم 90019  Adapter
واسط 4 لنگه
 90019
 1.75پروفیل آلومینیوم 91021 Mullion
سپری
 91021